Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kastrace kočky:


Kastraci samic odborně nazýváme ovariektomie- provádíme po první říji cca v 8 měsících, pakliže se jedná o chirurgické odstranění pouze vaječníků z dutiny břišní, nebo ovariohysterektomie, pokud se zároveň s vaječníky odstraňuje i děloha. V případě samic koček nemá ani jedna z metod zvláštní výhody či nevýhody. Pokud jsou v průběhu zákroku zjištěny na děloze jakékoliv patologické změny, doporučuje se ji odstranit.

Zákrok se provádí v celkové anestézii.

(DÁLE OPSÁNO Z VEBU VETERINÁRNÍ KLINIKY, DĚKUJI) Anestetika aplikujeme lačnému zvířeti, dle požadavků majitele a spolupráce pacientky buď intramuskulárním (do svalu) nebo intravenózním (do žíly) způsobem. Následuje preventivní aplikace depotních (dlouhodobě působících) antibiotik a analgetik (léků proti bolesti). Poté připravíme místo zákroku, což znamená vyholení srsti na bříšku, desinfekce operačního pole a následně jeho zarouškování sterilními rouškami. Naše pracoviště preferuje operační přístup z linea alba, což je vazivový pruh, který spojuje břišní svaly ve středové linii břicha a nevedou jím žádné cévy.,

Řez je malý cca 2-3 cm dlouhý. Tato metoda umožňuje zpřehlednit v případě potřeby celou břišní dutinu. Sterilním způsobem provedeme laparotomii - otevřeme dutinu břišní. Pokud provádíme pouze ovariektomii, vybavíme postupně oba vaječníky, které podvážeme na obou stranách vstřebatelným materiálem a odstraníme. V případě ovariohysterektomie se obdobným způsobem zároveň s vaječníky odstraní i děloha. Následuje rutinní uzávěra rány vstřebatelným šicím materiálem, uzavřeme tedy svalovou vrstvu v linea alba, taktéž podkoží a kůži plastickým stehem, kdy je celé vlákno schováno uvnitř rány. Nehrozí tak vykousání stehů, hojení je rychlejší a rána po zhojení lépe vypadá.

Celý zákrok trvá okolo 30ti minut. Kočičku necháme v boxu probudit z narkózy a většinou do dvou hodin po zákroku může být propuštěna do domácí péče. okud se vaše kočička bude probouzet doma, dopřejte jí klidné teplé místo odkud nemůže spadnout. Jestli to možnosti zařízení dovolují, nechte raději kočičku probouzet v hospitalizaci pod odborným dohledem. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí plného vědomí a po malých částech, aby nedošlo ke zvracení. Ránu je potřeba udržovat čistou, nenechte zvíře ránu olizovat. Při šití vnějšími stehy se tyto vytahují zhruba po týdnu. Na kontrolách po operaci se domluvte s operujícím veterinářem, běžně se kočka kontroluje druhý den po operaci a pak po týdnu, v době dohojení rány.

Kastarce kocoura:Nejčastějším důvodem, proč se majitel rozhodne pro tento zákrok u svého zvířete, bývá snaha zamezit projevům samčího sexuálního chování. V případě kocourů to znamená především omezit toulání, značkování močí spojené s nežádoucím zápachem a rvačky s jinými kocoury.Zákrok lze provést prakticky kdykoli od třetího měsíce věku, doporučujeme však až dobu kolem jednoho roku z důvodu dokončení somatického (tělesného) i psychického vývoje. Zvířata kastrovaná v mladším věku mohou vypadat indiferentně, zachovávají si juvenilní (dětský) vzhled, tzn. nelze rozeznat, jedná–li se o kočku či kocoura dle vnějšího vzhledu. Součástí  nedospělého tělesného stavu, který přetrvá, je pak menší penis a s tím související úzká močová trubice, která je příčinou zvýšeného rizika ucpání močové trubice močovým pískem v pozdějším věku (především v kombinaci s dalšími faktory jako je obezita, málo pohybu).

Nutno však poznamenat, že onemocnění dolních močových cest řešíme velmi často i u kocourů kastrovaných ve vhodném věku. Obecně platí pravidlo, že nejvhodnější je kocoura kastrovat, jakmile začne značkovat. Naopak kastrování kocoura v pozdějším věku nemusí mít požadovaný efekt, neboť některé chování se stane zvykem a ani absence hormonů v organismu jej nemusí ovlivnit. edná se o bilaterální odnětí samčích pohlavních orgánů – varlat v celkové anestézii. Z hlediska chirurgie se nejedná o složitý zákrok. Standardně používáme injekční anestézii, intramuskulární (do svalu) nebo intravenózní (do žíly), která je zdravými zvířaty bez potíží snášena.  Druh narkózy volíme dle požadavků majitele a možností spolupráce s kocourem. Podmínkou k bezpečnému uspání je lačný žaludek, tzn. odebrat kocourkovi jídlo i mléko 12 hod. před zákrokem a nechat pít pouze vodu. Před zákrokem také aplikujeme analgetika a depotní (dlouho působící) antibiotika. V narkóze připravíme šourek holením strojkem či trháním chloupků a desinfikujeme operační pole. Následně nařízneme šourek na dvou místech, nad každým varletem je samostatný řez.

Vybavíme obě varlata a každému zvlášť se podváže semenný provazec a vyživující céva vstřebatelným šicím materiálem. Poté se obě varlátka odstřihnou a ligované semenné provazce se nechají vklouznout zpět do operačních ranek. Na závěr aplikujeme do ranek antibiotický zásyp a zákrok je u konce. Kastrační rány se u kocourů nešijí, ponechávají se otevřené, aby ranný sekret mohl volně odtékat a nedocházelo k otokům. Jedná se pouze o miniaturní množství tekutiny. Celý zákrok i s přípravou trvá okolo 15ti minut. Kocourka však vydáváme zpět do péče majitele raději za cca 1-2 hodiny, kdy je již zcela probuzen. Kocour by měl být poté držen v domácím prostředí alespoň 1-2 dny. Na kontroly většinou není nutné docházet.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář